Lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn tp Uông Bí - tp Hạ Long


Lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn tp Uông Bí - tp Hạ Long