Lễ thi công xây dựng và giới thiệu các dự án" Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ bộ công an"


Lễ thi công xây dựng và giới thiệu các dự án" Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ bộ công an"