Lễ khánh thành và thông xe đường khu CN Thuận Thành II - Bắc Ninh


Lễ khánh thành và thông xe đường khu CN Thuận Thành II - Bắc Ninh