Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty Cơ Khí Đông Anh


Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty Cơ Khí Đông Anh