LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ TÂN VŨ - LẠCH HUYỆN TP. HẢI PHÒNG


LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ TÂN VŨ - LẠCH HUYỆN TP. HẢI PHÒNG