LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỪ QUỐC LỘ 2 ĐẾN HƯƠNG NỘN


LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỪ QUỐC LỘ 2 ĐẾN HƯƠNG NỘN