LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BẢO TÀNG LỰC LƯỢNG TĂNG THIẾT GIÁP


LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BẢO TÀNG LỰC LƯỢNG TĂNG THIẾT GIÁP